Uncategorized

Fot: Reuters

Międzynarodowy Dzień Migrantów

18 grudnia na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Migrantów, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Obchody tego dnia mają przyczynić się do przestrzegania praw człowieka oraz podstawowych wolności wszystkich osób żyjących poza krajem swojego pochodzenia. W Polsce w tym roku ten dzień jest szczególnie ważny dla organizacji humanitarnych, które w kontekście kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, przypominają […]

Międzynarodowy Dzień Migrantów Read More »

PODZIEL SIĘ ŚWIATŁEM I NADZIEJĄ

Każdego roku przed Świętami Bożego Narodzenia, Polski Czerwony Krzyż przygotowuje paczki dla swoich podopiecznych w ramach akcji Czerwonokrzyska Gwiazdka. W tym roku paczki otrzyma prawie 10 000 rodzin w potrzebie. Nie możemy jednak zapomnieć, że osoby potrzebujące wsparcia są również na granicy polsko-białoruskiej, do której PCK nadal nie ma dostępu. Dlatego w tym roku Czerwonokrzyska Gwiazdka ma

PODZIEL SIĘ ŚWIATŁEM I NADZIEJĄ Read More »

Ratujmy Ludzi na Granicy

Wspólny głos organizacji pomocowych z apelem do rządu i Polaków w sprawie migrantów przedostających się do Polski: „Oszukani, bezbronni, nasi bliźni – my możemy ich ocalić”. 16 listopada ruszyła kampania społeczna, która ma na celu pokazanie, że niezbędne jest pilne zorganizowanie profesjonalnej pomocy humanitarnej w strefie stanu wyjątkowego. W całej Polsce na billboardach, przystankach i

Ratujmy Ludzi na Granicy Read More »

Wstrzymanie zbiórki darów rzeczowych dla uchodźców

W związku z tym, że nasze magazyny są pełne – WSTRZYMUJEMY tymczasowo zbiórkę rzeczową. Nadal można wspierać nas wpłacając dowolne darowizny na konto o numerze: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „Na ratunek uchodźcom”. Dziękujemy za ogromny odzew na nasz apel o dary rzeczowe dla uchodźców. Dzięki Wam nasze magazyny pękają w

Wstrzymanie zbiórki darów rzeczowych dla uchodźców Read More »

Działania PCK w strefie przygranicznej – pomoc uchodźcom

Od trzech miesięcy na polsko – białoruskiej granicy trwa kryzys humanitarny. Tylko w samym październiku Straż Graniczna udaremniła ponad 6 000 prób nielegalnego przekraczania granicy. Ci, którym udało się dotrzeć do naszego kraju, potrzebują pilnie pomocy. Większość z nich potrzebuje nie tylko butów, ciepłej odzieży i jedzenia, ale również pomocy medycznej. Polski Czerwony Krzyż od

Działania PCK w strefie przygranicznej – pomoc uchodźcom Read More »

NA RATUNEK uchodźcom

Kryzys na granicy Polski z Białorusią narasta. Opinia publiczna informowana jest, że każdego dnia do Polski przez granicę polsko-białoruską próbuje przedostać się od 200 do 500 osób.  Większość z nich potrzebuje nie tylko butów, ciepłej odzieży i jedzenia, ale również pomocy medycznej. Polski Czerwony Krzyż uruchamia zbiórkę środków na konto pod hasłem „Na ratunek uchodźcom”.

NA RATUNEK uchodźcom Read More »

Jestem Wolontariuszem PCK

#JestemWolontariuszemPCK 100 lat temu Polski Czerwony Krzyż tworzył pierwszy w historii naszego kraju ruch wolontariacki, zrzeszając młodych ludzi, którzy chcieli wspierać odbudowujące się społeczeństwo. Przez te wszystkie lata wolontariusze, jako Ruch Młodzieży PCK, odpowiadali na aktualne potrzeby społeczne, kierując się ideą niesienia bezinteresownej pomocy każdemu, kto jej potrzebował. 25 października świętujemy Dzień Młodzieży PCK, który

Jestem Wolontariuszem PCK Read More »

Ogłoszenie

Zgodnie z §8 pkt. 1 Regulaminu Wyboru Przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą Dolnośląskiego Oddziału OkręgowegoPCK, zwołuję w dniu 12.10.2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie biura DOO PCK ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław, zebranie pracowników zatrudnionych naumowę o pracę w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK, w celu wyboru Przedstawiciela pracowników. Zdzisław JaksaDyrektor DOO PCK 

Ogłoszenie Read More »

Linia wsparcia psychologicznego – wznowienie działania

Ze względu na znaczny wzrost zachorowań na COVID-19 jutro (30.09) Polski Czerwony Krzyż ponownie uruchamia linię wsparcia psychologicznego. Będzie ona działać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Pomocy będą udzielać wolontariusze-dyplomowani psycholodzy. Zakres udzielanej pomocy pozostaje bez zmian: pierwsza pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, rozmowa psychologiczna.

Linia wsparcia psychologicznego – wznowienie działania Read More »