Strona główna

Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.
Działania Polskiego Czerwonego Krzyża można wspierać wpłacając darowiznę na dowolny cel, przekazując dary rzeczowe czy zostając partnerem. Można również zaangażować się jako wolontariusz i wspierać razem z nami naszych podopiecznych.

Przekazując 1% na Polski Czerwony Krzyż KRS 0000225587 , cel szczególowy : Dolnośląski Oddział Okręgowy  PCK Wrocław, pozwolisz  wypełnić nam naszą misję.

 

Dziękujemy