Niezbędne do działania

1. Ramowy Regulamin jednostki podstawowej PCK   załącznik – Uchwała nr 140-2011z dnia 5 października 2011

2. Struktura i Zasady Działania  Ruchu Młodzieżowego PCK załącznik – zasady działania struktur koła PCK

3. Zasady funkcjonowania Ruchu Honorowego Krwiodawstwa w PCK, 
    Regulamin Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK,
    Regulamin Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK,
    Status Honorowego Dawcy Krwi PCK,
    Regulamin Rad Honorowego Krwiodawstwa PCK załącznik – Uchwała nr 268-2014 z dnia 8 grudnia 2014