Pierwsza Pomoc

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu prowadzi szkolenia na podstawie programu posiadającego certyfikat Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy, zatwierdzonego przez Federację Czerwonego Krzyża w Paryżu. Kursy będą prowadzone metoda seminaryjną- wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów- pozoracje ran i urazów. Posiadamy zaplecze edukacyjne, pozwalające na przeprowadzenie szkoleń  na najwyższym poziomie. Tematykę kursu rozszerzamy o dodatkowe punkty wynikające ze specyfiki zakładu pracy, jak i sugestie indywidualnych uczestników kursu.

Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów posiadających uprawnienia do wydawania zaświadczeń z certyfikatem zgodności ze standardami udzielania pierwszej pomocy obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Uwaga!

W celu zapisania się na kurs pierwszej pomocy PCK należy się skontaktować pod nr tel. 517-178-784 lub adresem mailowym: wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl.

W wiadomości mailowej należy podać informację, którym kursem są Państwo zainteresowani, imię i nazwisko lub nazwę instytucji, ilość uczestników kursu, nazwę kursu, miejsce prowadzenia kursu a także dane do kontaktu (nr telefonu i/lub adres mailowy).

Terminy kursów pierwszej pomocy PCK będą na bieżąco ustalane i przekazywane zainteresowanym.

RODZAJE KURSÓW PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ:

Dla grup zorganizowanych:

L.P Nazwa kursu Krótki opis programu kursu Cena kursu
1 Kurs elementarny
(kurs 5-godzinny)

Program kursu:

Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń.
Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych
urazów.

Jest to najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony Krzyż.

Każdy z uczestników w trakcie kursu wykonuje ćwiczenia, które są warunkiem ukończenia kursu
z wynikiem pozytywnym. Uczestnicy kursu otrzymują dwujęzyczne, imienne zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.

800zł / grupa szkoleniowa do 10 osób +70zł za każdą następną osobę
2 Kurs bazowy 
(kurs 8-godzinny)  

Program kursu:

Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku.
Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym.
Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia.
Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek.
Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran
i oparzeń.
Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych,
oraz urazów głowy i kręgosłupa.
Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów

Kurs przeznaczony dla grup zorganizowanych w zakładach pracy w których nie ma możliwości przeprowadzenia kursu 16 godzinnego, jednakże kurs 5 godzinny jest nie wystarczający. Szczególnie polecamy choć nie tylko, jako powtórzeniowy dla osób które uczestniczyły w przeszłości w kursach pierwszej pomocy.

Kurs jest realizowany w ciągu jednego dnia.

1200zł / grupa szkoleniowa do 10 osób +100zł za każdą następną osobę
3 Kurs podstawowy  
(kurs 16-godzinny)           

Program kursu:

Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.
Zasady udzielania pierwszej pomocy.
Etapy udzielania pierwszej pomocy.
Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy.
Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.
Wezwanie pomocy.
Postępowanie w przypadku braku oddechu – Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu.
Postępowanie w przypadku ran i krwotoków; zmiażdżeń i amputacji.
Postępowanie w przypadku wstrząsu.
Postępowanie w przypadku oparzeń.
Postępowanie w przypadku złamań, skręceń, zwichnięć.
Zasady ewakuacji poszkodowanego.
Postępowanie w przypadku urazów kręgosłupa i głowy.
Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych, którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości 

Osoby po pozytywnym zaliczeniu kursu otrzymują zaświadczenie honorowane w Unii Europejskiej.

1500zł / grupa szkoleniowa do 10 osób +120zł za każdą następną osobę
4 Kurs BLS\AED
(kurs 6-godzinny)

Program kursu:

– Definicja pierwszej pomocy i uwarunkowania prawne.
– Zasady udzielania pierwszej pomocy.
– Etapy udzielania pierwszej pomocy.
– Sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
– Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych.
– Przyczyny zmiany pozycji. Bezpiecznie odwracanie z brzucha na plecy.
– Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. Zastosowanie pozycji bocznej.
– Wezwanie pomocy.
– Postępowanie w przypadku braku oddechu – Podstawowe Podtrzymywanie Życia.
– Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) – zasady użycia i postępowanie.
– Postępowanie w przypadku: omdleń, drgawek, zadławienia, bólu w klatce piersiowej, udaru mózgu.
– Apteczka pierwszej pomocy – omówienie, prezentacja.

Jest to kurs podstawowego podtrzymywania życia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Kurs BLS/AED w swoim programie zawiera wszystkie najważniejsze tematy dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo szczegółowe omawiane jest działanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego. 

900zł / grupa szkoleniowa do 10 osób +80zł za każdą następną osobę

* Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

TERMIN WYKONANIA SZKOLEŃ:

Szkolenia organizujemy w godzinach rannych oraz popołudniowych, po wcześniejszych ustaleniach.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ:

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm i instytucji prowadzimy na terenie zakładu po wcześniejszym ustaleniu czasu i miejsca.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata na konto:
Numer Konta: 35 1160 2202 0000 0002 4987 1301 Bank Millennium
tytuł wpłaty: „opłata za kurs pierwszej pomocy”.

ZAŚWIADCZENIE Z KURSU.

Kursanci po pomyślnym ukończeniu kursu, otrzymują dwujęzyczne zaświadczenia, które są ważne 2 lata.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE:

  • materiały drukowane
  • fantomy dorosłych
  • filmy szkoleniowe
  • defibrylator AED
  • środki opatrunkowe

KONTAKT:

W przypadku chęci ustalenia terminu kursu pierwszej pomocy oraz wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

mail : wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl

tel.: 517-178-784