Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

  • Prezes DOO PCK – Krzysztof Klarecki
  • Wiceprezes  DOO PCK ds. organizacyjno – prawnych  – Wiesław Kudryński
  • Wiceprezes  DOO PCK ds. Krwiodawstwa – Lesław Kosik
  • Sekretarz Zarządu DOO PCK  – Anna Drozdenko
  • Członek Zarządu DOO PCK – Zbigniew Herbut

Okręgowa Komisja Rewizyjna Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:

  • Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Mecenas Robert W. Kaczorowski
  • Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Roman Dąbrowski
  • Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Andrzej Berczyński