Jestem Wolontariuszem PCK

#JestemWolontariuszemPCK

100 lat temu Polski Czerwony Krzyż tworzył pierwszy w historii naszego kraju ruch wolontariacki, zrzeszając młodych ludzi, którzy chcieli wspierać odbudowujące się społeczeństwo. Przez te wszystkie lata wolontariusze, jako Ruch Młodzieży PCK, odpowiadali na aktualne potrzeby społeczne, kierując się ideą niesienia bezinteresownej pomocy każdemu, kto jej potrzebował. 25 października świętujemy Dzień Młodzieży PCK, który rozpoczyna rok jubileuszowy.

Rok 2020 jest rokiem szczególnym dla wszystkich organizacji niosących pomoc potrzebującym. Pandemia koronawirusa sprawiła, że głównym zadaniem wolontariuszy Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca na całym świecie stało się wsparcie służb medycznych oraz dotarcie z pomocą do osób starszych, chorych i samotnych oraz zabezpieczenie wszystkich w odpowiednie środki ochronne. Z roku na rok w PCK, ale i w innych organizacjach społecznych, obserwujemy spadek ilości wolontariuszy, a pandemia sprawiła, że ten trend jeszcze się umocnił. Zamknięcie szkół wstrzymało działalność Szkolnych Kół PCK, w których działa młodzież. Wolontariusze PCK w roku swojego jubileuszu będą rozmawiać o tym, w jaki sposób skutecznie docierać z pomocą do potrzebujących, jak identyfikować potrzeby oraz zachęcać swoich rówieśników do działalności w ramach wolontariatu.

W Polskim Czerwonym Krzyżu można być wolontariuszem od najmłodszych lat, ale i członkiem organizacji. Obecnie w Ruchu Młodzieżowym PCK działa ponad 80 000 wolontariuszy zrzeszonych w różnych grupach, takich jak: Kluby Wiewiórka PCK, Szkolne i Akademickie Koła PCK oraz Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. Niezależnie od czasów i wyzwań wolontariusze PCK kierują się tymi samymi uniwersalnymi wartościami, które chcą szerzyć wśród innych. 7 Zasad Podstawowych Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, jedność, powszechność, dobrowolność, niezależność niezmiennie motywuje młodzież do działania na rzecz najbardziej potrzebujących.

Pandemia i związane z nią ograniczenia nie powstrzymały wolontariuszy od świętowania jubileuszu, który po obchodzonym w 2019 roku 100-leciu organizacji, jest kolejną ważną datą w historii PCK. Z okazji 100-lecia Młodzieży PCK powstało okolicznościowe logo, a zamiast ogólnopolskiego spotkania wolontariuszy w Warszawie, młodzież spotka się wirtualnie. W swoich social mediach wolontariusze będą prezentować projekty i idee, które obecnie są dla nich najważniejsze.

„Pragniemy w tym roku skupić się na otaczającym nas środowisku, ekologii i wciąż zmieniającym się klimacie. Nie zawsze będzie łatwo, zdajemy sobie z tego sprawę. Nie każdy zaakceptuje nasze pomysły. Wierzymy jednak, że wspólnie dokonamy wielkich rzeczy.” – mówi Aleksandra Chutkowska (17 lat, wolontariuszka Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Biłgoraju).

Od 100 lat wolontariusze PCK działają na rzecz swoich lokalnych społeczności: w szkole, na uniwersytetach, w swoich miastach. Podobnie jak w początkowych latach działalności, Młodzież PCK podejmuje działania edukacyjne z zakresu higieny, bezpieczeństwa oraz pierwszej pomocy. Wolontariusze prowadzą zajęcia w przedszkolach, szkołach oraz na piknikach i eventach. Udzielają również pomocy bezpośredniej osobom potrzebującym. Działania te są dostosowywane do indywidualnych potrzeb w danym środowisku, a akcje związane z problemami współczesnego świata. Obecnie są to bardzo często projekty związane ze zmianami klimatycznymi, zdrowiem psychicznym czy tolerancją. Wolontariusze starają się poruszać ważne społecznie tematy, angażując w działania swoje lokalne społeczności, np.: organizując wydarzenia w przestrzeni miejskiej oraz „wyzwania” internetowe, tworząc filmy z udziałem mieszkańców, realizując warsztaty dla rówieśników czy publikując edukacyjne posty w swoich mediach społecznościowych.

„Nasze działania są planowane na początku roku szkolnego, mamy stałe akcje, ale też na bieżąco obserwujemy nasze otoczenie i tam, gdzie dostrzegamy potrzeby, po prostu pomagamy. Mamy rodziny kolegów i koleżanek, którym gorzej się powodzi, więc organizujemy zbiórki ubrań, przyborów szkolnych, a w okolicach świąt artykułów spożywczych. Odwiedzaliśmy również kolegów, którzy przebywali w Domu Dziecka w Nagłowicach. Cieszymy się z tego, że już wrócili do domu rodzinnego. Mamy kolegę, który walczy z nowotworem, więc organizujemy kwesty, sprzedaż kartek świątecznych, stroików, a zebrane pieniądze przekazujemy dla jego rodziców.  Przed świętami pamiętamy o osobach samotnych i emerytowanych nauczycielach i odwiedzamy ich z życzeniami i własnoręcznie wykonanymi upominkami” – mówi Aleksandra Chabińska (15 lat, wolontariuszka Szkolnego Koła PCK w Brześciu).

W dniu święta Młodzieży PCK składamy wszystkim wolontariuszom wielkie podziękowania za ich codzienną pracę i wkład w działania Polskiego Czerwonego Krzyża. Pamiętajcie, że wielu małych ludzi, w wielu małych miejscowościach, robiąc wiele małych rzeczy, zmienia oblicze świata. Życzymy Wam wytrwałości i pasji w odkrywaniu swojego powołania.

Ten rok jest dla Was, oddajemy Wam głos i rozpoczynamy akcję #JestemWolontariuszemPCK. Pochwalcie się swoją historią i zamieście w swoich social mediach zdjęcie obrazujące Wasze działania w PCK – użyjcie specjalnej jubileuszowej ramki z logiem 100 lat Młodzieży PCK.

„Na pierwsze spotkanie w PCK poszłam przede wszystkim z ciekawości, ale już po nim wiedziałam, że działania, które będę mogła podejmować w ramach Koła są odpowiedzią na wewnętrzną potrzebę oddawania cząstki siebie innym, którą ma zapewne każdy człowiek, nawet jeżeli o tym nie wie. PCK daje szanse na lepsze życie osobom znajdującym się w potrzebie, dlatego uczestnicząc w różnorodnych akcja rozwijamy w sobie wrażliwość i uczymy się człowieczeństwa. To pomaga spoglądać na świat oraz życie z zupełnie innej perspektywy.” – mówi Paulina Gongor (14 lat, Szkolne Koło PCK w Grądach).

„Jest wiele powodów, dla których zostałam wolontariuszką. Najważniejsze jest to, że bardzo lubię pomagać. Jestem szczęśliwa, kiedy ludzie się cieszą, dzięki temu, co robię. Mam także świadomość, że ułatwiam życie ludziom, którzy walczą z problemami życia codziennego.”- wolontariuszka Szkolnego Koła PCK w Kozienicach.

„Najbardziej dumna i zadowolona jestem z naszego jeszcze nieskończonego projektu odnośnie tolerancji, ponieważ mam świadomość, że wspieramy tym ludzi dotkniętych brakiem szacunku i nietolerancji.” – Natalia Juszczuk (15 lat, wolontariuszka Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK we Włodawie).

„Obecnie moja działalność przeniosła się w większości do Internetu i skupiła się na zwiększaniu świadomości społecznej nt. ekologii. We wrześniu pisałam teksty do grafik stworzonych specjalnie na miesiąc dla klimatu i udostępniałam je na swoim profilu na Facebooku oraz na profilu PCK Lublin na Instagramie. Brałam również udział w kampanii “Polska Czysta Komórka” na TikToku – nagrałam filmik. Kampania ta skupiała swoją uwagę na problemie pomijania etapu dezynfekcji ekranów komórek w dobie pandemii koronawirusa.” – Weronika Rekiel (21 lat, wolontariuszka Grupy Społecznych Instrtuktorów Młodzieżowych PCK w Lublinie).

„Uważam że w przyszłości młodzieżowa formacja PCK, będzie się rozwijała i odgrywała bardzo ważną rolę, a jednym z najcięższych problemów, z jakimi będzie musiała się zmierzyć, to kryzys klimatyczny.” – Martyna Łuszczek (16 lat, wolontariuszka Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK w Biłgoraju).

Sprawdź krótką historię powstania Polskiego Czerwonego Krzyża