Kampania walki z głodem w Oddziale Rejonowym PCK w Bolesławcu

W dniu 16 października 2020 roku Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Bolesławcu prowadził 
akcję charytatywną  pn. „Kampania Walki z Głodem”.
Akcja odbywa się na bolesławieckim Rynku w centrum Miasta i organizowana jest od 16 lat.
W tym czasie  rozprowadzane jest pieczywo, wypieki domowe, pierogi, gołąbki, krokiety, pieczeń
,pierogi oraz grochówka i inne zupy.
Wszystkie wyroby przygotowane są domowo w Schronisku PCK, przez osoby prywatne, restauracje,
piekarzy – pierogi, krokiety, gołąbki, pieczeń , grochówka  i żurek.   
Uzyskano kwotę 1.920,74 złotych,  która przeznaczone będzie na pomoc dla potrzebujących.

Serdeczne podziękowania dla sponsorów i wolontariuszy:
Piekarni z Warty Bolesławieckiej, Tomaszowa Bolesławieckiego , Parowej oraz Piekarni p.Berezowskich
z Bolesławca.
Dziękujemy:  młodzieży z II LO, pani Anicie Sałaciak, Ani Guzik, Agacie Hanysz, Asi Kutrybie i p.Bogusi.
Restauracjom – Kruszyna , Oleńka , Kurna Chata oraz Zespołowi Szkół Ogólnokształcącym i
Zawodowym oraz siostrom zakonnym.
Honorowym dawcom krwi: Romanowi Bodakowi, Bogdanowi Oroń, pracownikom PCK i osobom ze
schroniska  ZA POMOC W ORGANIZACJI Kampanii.