Ogłoszenie

Zgodnie z §8 pkt. 1 Regulaminu Wyboru Przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego
PCK, zwołuję w dniu 12.10.2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie biura DOO PCK ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław, zebranie pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK, w celu wyboru Przedstawiciela pracowników.

Zdzisław Jaksa
Dyrektor DOO PCK