Nowe legitymacje HDK

Zgodnie z nowymi przepisami honorowi dawcy krwi otrzymują nowe legitymacje.

Podstawa prawna:
Dziennik Ustaw 2017 poz. 1742
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Wydany:  04 grudnia 2017 r.
Dziennik Ustaw Dz.U. z 06.12.2017, poz.2262