Uncategorized

Jestem Wolontariuszem PCK

#JestemWolontariuszemPCK 100 lat temu Polski Czerwony Krzyż tworzył pierwszy w historii naszego kraju ruch wolontariacki, zrzeszając młodych ludzi, którzy chcieli wspierać odbudowujące się społeczeństwo. Przez te wszystkie lata wolontariusze, jako Ruch Młodzieży PCK, odpowiadali na aktualne potrzeby społeczne, kierując się ideą niesienia bezinteresownej pomocy każdemu, kto jej potrzebował. 25 października świętujemy Dzień Młodzieży PCK, który …

Jestem Wolontariuszem PCK Read More »

Ogłoszenie

Zgodnie z §8 pkt. 1 Regulaminu Wyboru Przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą Dolnośląskiego Oddziału OkręgowegoPCK, zwołuję w dniu 12.10.2020 r. o godzinie 14:00 w siedzibie biura DOO PCK ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław, zebranie pracowników zatrudnionych naumowę o pracę w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK, w celu wyboru Przedstawiciela pracowników. Zdzisław JaksaDyrektor DOO PCK 

Linia wsparcia psychologicznego – wznowienie działania

Ze względu na znaczny wzrost zachorowań na COVID-19 jutro (30.09) Polski Czerwony Krzyż ponownie uruchamia linię wsparcia psychologicznego. Będzie ona działać od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Pomocy będą udzielać wolontariusze-dyplomowani psycholodzy. Zakres udzielanej pomocy pozostaje bez zmian: pierwsza pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, rozmowa psychologiczna.

Apel o oddawanie krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe. Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, …

Apel o oddawanie krwi Read More »

Wznowienie kursów pierwszej pomocy PCK w DOO PCK

Informujemy, że kursy pierwszej pomocy PCK w Dolnośląskim OddzialeOkręgowym PCK zostają wznowione. W celu zapisania się na kurs pierwszej pomocy PCK należy sięskontaktować pod nr tel. 517-178-784 lub adresem mailowym:wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl. W wiadomości mailowej należy podać informację, którym kursem są Państwozainteresowani, imię i nazwisko lub nazwę instytucji a także dane dokontaktu (nr telefonu i/lub adres mailowy). …

Wznowienie kursów pierwszej pomocy PCK w DOO PCK Read More »

Nagroda dla Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu w kategorii „Wolontariusz Roku 2019 Powiatu Bolesławieckiego”

Konkurs „Wolontariusz Roku 2019 Powiatu Bolesławieckiego” rozstrzygnięty. W dniu 5.12.2019 r. w Teatrze Starym odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono nominacje i nagrody osobom indywidualnym, organizacjom i instytucjom, które bezinteresownie niosą pomoc ludziom biednym, niepełnosprawnym, samotnym i chorym. Nagrody rozdano w pięciu kategoriach: wolontariusz dorosły, młodzieżowy, organizacja pozarządowa, darczyńca i wolontariusz okolicznościowy. Miło nam …

Nagroda dla Oddziału Rejonowego PCK w Bolesławcu w kategorii „Wolontariusz Roku 2019 Powiatu Bolesławieckiego” Read More »

Dzień życzliwości

W dniu 21 listopada 2019 roku przedszkolaki wraz z opiekunkami z Przedszkola nr 34 im. Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiuodwiedzili Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża i podarowali własnoręcznie wykonany plakat z Okazji Dnia Życzliwości. Serdecznie dziękujemy za miłą niespodziankę i przemiłą wizytę.”