Aktualności

Obsługa Krwiodawców

Sprawy dotyczące krwiodawców załatwiane są
w każdy poniedziałek  w godz. 09.00 – 12.00 i w środę  w godz. 09.00 – 12.00
w pok. nr  2 .

Nowe legitymacje HDK

Zgodnie z nowymi przepisami honorowi dawcy krwi otrzymują nowe legitymacje.

Podstawa prawna:
Dziennik Ustaw 2017 poz. 1742
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi
Wydany: 11.09.2017 / Ogłoszony: 14.09.2017 /
Wszedł w życie: 15.09.2017 / Obowiązuje od: 15.09.2017Dziennik Ustaw 2017 poz. 1742

Nowy Dyrektor DOO PCK

W dniu 18.09.2017 roku stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża objął Wojciech Dymerski.

W dniu 31.10.2017 r. Zarząd Główny PCK uchwałą nr 281/2017 powołał Zarząd Komisaryczny w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK w następującym składzie: Jerzy Kornaus – Przewodniczący Zarządu Komisarycznego Marek Brodzki – Członek Zarządu Komisarycznego.

W dniu 13.11.2017 r. uchwałą nr 287/2017 Zarząd Główny PCK powołał w skład Zarządu Komisarycznego w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym Pana Romana Dąbrowskiego,
(Nadmienia się, że zgodnie z paragrafem nr 3 tejże uchwały straciły swoją moc uchwały ZG PCK z dnia 02.06.2017 r. i 10.10.2017 r. o powołaniu i działaniach pełnomocnika ZG dla DOO PCK Pana Adama Fornala).
Powyższe uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia.