Światowy Dzień Krwiodawcy

Oddawanie krwi to akt solidarności

14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto zostało ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. W tym dniu chcemy zwrócić uwagę, jaką rolę odgrywa dobrowolne oddawanie krwi w ratowaniu życia i wzmacnianiu więzi społecznych.

“Oddając krew – ratujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 60 lat – od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Aby działania promujące oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK.

Ruch Honorowego Krwiodawstwa tworzą honorowi dawcy krwi – członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża w liczbie ponad 50 000 krwiodawców, którzy skupieni są w 925 Klubach HDK PCK oraz innych jednostkach organizacyjnych PCK. W 2021 r. Kluby HDK PCK zorganizowały 2 419 akcji poboru krwi, podczas których pobrano 119 255,23 litrów krwi czerwonokrzyskiej, co stanowi ponad 18% udziału w pozyskaniu krwi na terenie kraju” – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Planowe i rytmiczne zaopatrzenie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Wakacje to okres, kiedy krwi potrzeba więcej. Niestety okres urlopowy zmniejsza aktywność krwiodawców, ponieważ wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi. Dlatego też PCK organizuje różnego rodzaju akcje i kampanie w ramach których zachęca do oddawania krwi. 

Z tematem krwiodawstwa oswajamy w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy poprzez organizowanie akcji takich jak m. in.:  „Młoda Krew Ratuje Życie” czy „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W ostatnich latach popularne stały się biegi charytatywne, tzw. Krwiobiegi połączone z mobilną akcją poboru krwi. W ramach obchodów Światowego Dnia Krwiodawcy oddziały PCK w całym kraju organizują różnego rodzaju wydarzenia w trakcie których  odbywają się akcje poboru krwi.

Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi – to 2 dawców! Oddawanie krwi zajmuje ok. 15 minut, 1 dawca może uratować życie aż 3 osobom. Każdego dnia potrzeba ponad 1000 litrów krwi – to aż 2000 dawców! Dziękujemy wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, którzy bezinteresownie dzielą się częścią siebie i ratują ludzkie życie. Oddawanie krwi to akt solidarności!

#ŚwiatowyDzieńKrwiodawcy #WorldBlodDonorDay #HDKPCK #krwiodawstwo