20 Edycja Turnieju Młoda Krew Ratuje Życie

„Młoda Krew Ratuje Życie”

Jest to turniej skierowany do uczniów szkół średnich, policealnych, pomaturalnych oraz uczelni wyższych.

Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów i studentów do popularyzowania idei honorowego oddawania krwi, a także zachęcenie młodzieży do wstąpienia do grup honorowych dawców krwi.

Dzięki turniejowi możliwe jest promowanie honorowego krwiodawstwa w społecznościach lokalnych, zintegrowanie szkolnych i uczelnianych środowisk młodzieżowych oraz wzmocnienie działalności Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego/akademickiego ogłaszana jest kolejna edycja turnieju.

Regulamin turnieju a także materiały graficzne są dostępne do pobrania na stronie: https://pck.pl/edukacja/krwiodawstwo/turnieje-i-programy/.