Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy – nowe władze okręgowe

W dniu 19 września 2020 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża, na którym wybrano władze okręgowe:

 • Prezesa Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK
 • Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK
 • Okręgowej Komisji Rewizyjnej PCK
 • Delegatów na Zjazd Krajowy PCK

Prezesem DOO PCK został wybrany Pan Jerzy Kornaus.
Wiceprezesem DOO PCK został Pan Wiesław Kudryński.
Sekretarzem Zarządu DOO PCK została Pani Anna Drozdenko.

Członkami Zarządu DOO PCK zostali:

 • Pan Witold Matuszak
 • Pan Zbigniew Herbut.

Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostali:

 • Pan Andrzej Berczyński
 • Pan Robert Kaczorowski
 • Pan Tomasz Rożniatowski.

Delegatami na Zjazd Krajowy PCK zostali:

 • Pan Jerzy Kornaus    
 • Pan Henryk Rataj