Apel o oddawanie krwi

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu zaprasza do oddania osocza wszystkie osoby, które chorowały na COVID-19 i zostały uznane za zdrowe.

Osocze to zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia.

Terapia oparta na przetoczeniach osocza rekonwalescentów chorób zakaźnych była skutecznie stosowana u pacjentów zakażonych wirusem EBOLA, koronawirusem SARS (SARS-CoV), wirusem grypy A (H1N1) oraz wirusem „ptasiej” grypy A (H5N1). Zawarte w osoczu przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19, po przetoczeniu mają za zadanie zblokować namnażanie się wirusa w organizmie pacjenta z aktywnym zakażeniem.

Bardzo prosimy o telefoniczny kontakt z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu wszystkie osoby, które spełniają poniższe warunki:

  1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe  zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
  2. Od wykonania ostatniego badania, które było ujemne minęło 14 dni.
  3. Są w wieku 18-60 lat.
  4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

W czasie rozmowy telefonicznej dokonana zostanie wstępna ocena braku przeciwwskazań do oddania osocza i ustalony zostanie najdogodniejszy termin i miejsce jego pobrania.

RCKiK we Wrocławiu–Rejestracja:
tel. stacjonarny: 71 37 15 824,
tel. komórkowy 693 693 702
kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 17.00 
lub e-mail: rejestracja@rckik.wroclaw.pl
lub specjalnie dedykowany e-mail: ozdrowieniec@rckik.wroclaw.pl

prosimy o podanie w e-mailu danych osobowych i nr telefonu

Jak pobierane jest osocze?

Osocze pobierane jest metodą plazmaferezy, w czasie której pobrana z żyły krew jest rozdzielana na osocze, które jest zatrzymywane oraz
pozostałe elementy krwi, które są zwrotnie przetaczane do tej samej żyły. Jednorazowo pobierane jest nie więcej niż 650 ml osocza.
Plazmafereza trwa zazwyczaj od 30-40 min.

Co dalej dzieje się z osoczem?

Pobrane osocze jest poddawane procedurze redukcji patogenów, dzielone na dawki wielkości 100-200 ml i zamrażane.

W zależności od zawartości w osoczu przeciwciał neutralizujących wirusa, chorym na COVID-19 przetacza się 200-400 ml osocza.