Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK

W dniu 19 września 2020 roku o godzinie 11:00  odbędzie się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zjazd obradować będzie w siedzibie DOO PCK przy ul. Bujwida 34 we Wrocławiu.

W związku z pandemią COVID-19 w Zjeździe tym biorą udział tylko delegaci na Zjazd oraz goście zaproszeni na Zjazd przez Zarząd Delegatury ZG PCK w DOO PCK.