Działania prowadzone w zakresie realizacji środków towarzyszących FEAD w Podprogramie 2018

1. Opis poszczególnych działań prowadzonych w zakresie realizacji środków towarzyszących FEAD w Podprogramie 2018

L.P Propozycja daty warsztatu temat Ilość planowanych godzin
1. 19.02.2019 Umiejętne zarządzanie jedzeniem, czyli jak unikać marnowania żywności 1,5
2. 22.03.2019 Praktyczne Metody oszczędzania na żywnośći 1,5
3. 19.04.2019 Nadciśnienie tętnicze – globalny problem XXI wieku 2
4. 26.04.2019 Podstawowe zasady zdrowego odżywiania, czyli co możemy zmienić, by nasza dieta była zdrowsza 1,5
5. 03.05.2019 Żywienie w wybranych jednostkach chorobowych ( z uwzględnieniem chorób dotyczących uczestników spotkania) 2
6. 17.05.2019 Ciekawostki dietetyczne, czyli naturalne metody na częste dolegliwości 1,5
7. 31.05.2019 Polska kuchnia w zdrowej odsłonie 1,5
8. 08.06.2019 Czy zdrowe jedzenie może być tanie? 2
9. 20.06.2019 Fakty i mity dietetyczne 1,5

Dolnośląski Oddział Okręgowy we Wrocławiu informuje, że w miesiącach: kwiecień i maj 2019 roku na terenie Olesnicy i Wrocławia , zgodnie z wytycznymi POPŻ do Realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018, realizowane będą działania towarzyszące, mające na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego:
Będą to:
• warsztaty dotyczące edukacji ekonomicznej i kontroli realizacji budżetu domowego

jak i :
• warsztaty dotyczące zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnotrawienia żywności.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.


Wszystkie warsztaty będą prowadzone przez Panią mgr. Katarzynę Niedbała – specjalistę w zakresie dietetyki.

Wszelkie informacje na temat warsztatów udziela Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża ul. Bujwida 34 50-345 Wrocław i pod nr tel. 517178728 – P. Arkadiusz Hutor