Pomoc dla Afganistanu

Afganistan znajduje się w momencie trudnej i nieprzewidywalnej transformacji. Jedno jest pewne: potrzeby humanitarne są ogromne. Dzięki placówkom medycznym wspieranym przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (MKCK), od czerwca br. udzielono pomocy medycznej 40 tys. osobom rannym w wyniku trwającego konfliktu zbrojnego.

MKCK obecny w Afganistanie od 1987 roku, kieruje i koordynuje międzynarodowe działania Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca w czasie trwania konfliktów zbrojnych i innych sytuacjach przemocy. Od tego czasu pracownicy naszej „centrali” udzielają pomocy potrzebującym na terenach kontrolowanych przez Talibów. Praca ta będzie kontynuowana i prowadzona we współdziałaniu z Afgańskim Stowarzyszeniem Czerwonego Półksiężyca. 

Wszyscy odczuwamy ulgę widząc, że Kabul unika tego, co mogłoby być wyniszczającą wojną miejską, ale pamiętamy o tysiącach cywili rannych i przesiedlonych w czasie trwania walk w innych ośrodkach miejskich. MKCK jest zdecydowany wspierać Afgańczyków i pomagać dzieciom, kobietom i mężczyznom w radzeniu sobie z tak trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuacją. Przewidujemy, że zespoły medyczne i ośrodki rehabilitacji będą przyjmować pacjentów przez wiele miesięcy, szczególnie osoby, które zostały ranne w wyniku wybuchów. Ofiarami są dzieci, kobiety i mężczyźni, którzy utracili kończyny. 

Potrzeby humanitarne w Afganistanie od dłuższego czasu są bardzo duże i te potrzeby, zwłaszcza w ostatnich latach, nie zawsze były w pełni zaspokajane.  W świetle ostatnich wydarzeń, Polski Czerwony Krzyż przyłącza się do apelu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca o wsparcie finansowe i zwraca się z prośbą do darczyńców o natychmiastowe wpłaty, których można dokonać poprzez link:

https://bit.ly/37NmCgn “