Podziękowania

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Klubom Honorowych Dawców
Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża:

 • Klubowi HDK PCK im. Dr Felicji Witkowskiej przy Komendzie Wojewódzkiej
 • Policji we Wrocławiu
 • Klubowi HDK PCK “Hutnicza Krew” przy Hucie Miedzi Legnica w Legnicy
 • Klubowi HDK PCK przy Dozamel – Dolmel we Wroclawiu
 • Klubowi HDK PCK przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym we Wrocławiu
 • Klubowi HDK PCK przy Whirlpool Company Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu
 • Klubowi HDK PCK przy Starostwie Powiatowym w Złotoryi
 • Międzyzakładowemu Klubowi HDK PCK przy PKP Wrocław Główny we Wrocławiu
 • Klubowi HDK PCK przy Akademii Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki we Wrocławiu
 • Klubowi HDK PCK im. “Miedzianej Kropli Krwi” przy KGHM Polska Miedź S.A. Rudna w Polkowicach
 • Klubowi HDK PCK przy 10 Pułku Dowodzenia we Wrocławiu
 • Klubowi HDK PCK przy PKP CARGO we Wrocławiu
 • Klubowi HDK PCK przy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
 • Klubowi HDK PCK przy 2 Wojskowym Szpitalu Polowym we Wrocławiu
 • Klubowi HDK PCK przy Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
 • Miejskiemu Klubowi HDK PCK przy ul. Odona Bujwida 34 we Wrocławiu

a także wszystkim krwiodawcom, którzy włączyli się do działania i
pomogli zebrać krew dla Pani Martyny Domańskiej.

Pani Martyna Domańska ma 23 lata i bardzo rzadką grupę krwi A Rh (-).
Obecnie przebywa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym przy ul.
Borowskiej we Wrocławiu.

Dzięki Państwu udało się wesprzeć Panią Martynę w walce o powrót do zdrowia.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że możemy na Państwa liczyć w każdej sytuacji