PCK wspiera honorowe krwiodawstwo

14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto zostało ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne. 

“Oddając krew – ratujesz życie” – to hasło towarzyszy działaniom Polskiego Czerwonego Krzyża od ponad 60 lat – od czasu, gdy PCK zajął się organizacją i promocją idei honorowego krwiodawstwa oraz uświadamianiem znaczenia krwi w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego. Aby działania promujące oddawanie krwi przebiegały sprawnie i co najważniejsze docierały do jak największej grupy odbiorców, powstał Ruch Honorowego Krwiodawstwa, który jest integralną częścią struktury PCK.

Ruch ten tworzą honorowi dawcy krwi – członkowie i wolontariusze Polskiego Czerwonego Krzyża w liczbie ponad 50 000 krwiodawców, którzy skupieni są w 893 Klubach HDK PCK oraz innych jednostkach organizacyjnych PCK. W 2020 r. Kluby HDK PCK zorganizowały 2 224 akcje poboru krwi, podczas których pobrano 89 019,52 litry krwi czerwonokrzyskiej, co stanowi ponad 18% udziału w pozyskaniu krwi na terenie kraju” – mówi Sławomir Kaczyński – Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Planowe i rytmiczne zaopatrzenie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w życiodajną krew możliwe jest przede wszystkim dzięki honorowym dawcom. Wakacje to okres, kiedy krwi potrzeba więcej. Niestety okres urlopowy zmniejsza aktywność krwiodawców, ponieważ wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, często do miejscowości, w których nie ma placówek krwiodawstwa, ograniczają możliwość oddawania krwi. Dlatego też PCK organizuje różnego rodzaju akcje i kampanie w ramach których zachęca do oddawania krwi. 

Z tematem krwiodawstwa oswajamy w szkołach, na uczelniach, w miejscach pracy poprzez organizowanie akcji takich jak m. in.:  „Młoda Krew Ratuje Życie” czy „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. W ostatnich latach popularne stały się biegi charytatywne, tzw. Krwiobiegi połączone z mobilną akcją poboru krwi. W Warszawie 19.06.2021 r. odbędzie się już 4. Krwiobieg. Krwiobieg Warszawa powstał z inspiracji cyklu biegów, które odbywają się w Krakowie od 2013 roku pod nazwą Krwiobieg Kraków i organizowane są przez Małopolski Oddział Okręgowy PCK.

W działania promujące oddawanie krwi włączają się również firmy – partnerzy Polskiego Czerwonego Krzyża. W tym roku jest to Bank PeKaO SA. oraz firma Onninem. Obie firmy zachęcają, szczególnie swoich pracowników i klientów, do przyłączenia się do akcji wspierających krwiodawstwo.

Bank PeKaO SA. w czerwcu zorganizuje w swoich placówkach 3 akcje poboru krwi:1. 16.06.2021 r.  – Kraków – Oddział PKO SA. Przy ul. Osiedle Centrum B1.2. 22.06.2021 r. – Warszawa – Centrala PKO SA. przy ul. Żwirki i Wigury 31.3. 28.06.2021 r. – Gdańsk – Oddział PKO SA. przy ul. Kołobrzeskiej 43.

Firma Onninem w kwietniu wprowadziła do sprzedaży tzw. narzędziaki, których głównym celem jest niesienie dobra i wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża. Każde 5 zł ze sprzedaży maskotki zostanie przekazane na promocje zbiórek krwi. Narzędziaki można kupić w sklepach, ale również on line na stronie internetowej firmy. Od 18.06. Onninen organizuje również mobilne zbiórki krwi przed swoimi sklepami. Lista lokalizacji dostępna jest na stronie firmy w aktualnościach.

Krew jest niezastąpiona. Co minutę potrzebny jest litr krwi – to 2 dawców! Każdego dnia potrzeba ponad 1000 litrów krwi – to aż 2000 dawców! Dziękujemy wszystkim honorowym dawcom krwi, którzy bezinteresownie dzielą się częścią siebie i ratują ludzkie życie.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy, Honorowi Dawcy Krwi, wdzięczność ludzka za Wasz bezinteresowny Dar, jakim jest krew, otacza Was Każdego dnia. Ciepłe myśli tych, którym przetoczono Wasze cenne krople, radość ich rodzin, to nagroda autentyczna i w pełni zasłużona. Światowy Dzień Krwiodawcy to świetna okazja, by podkreślić jak szlachetna, ważna, potrzebna jest Wasza altruistyczna działalność i po raz kolejny podziękować Wam za nią. W imieniu własnym i Polskiego Czerwonego Krzyża wszystkim Honorowym Dawcom Krwi życzę dużo zdrowia, spełnienia życiowych planów, wszelkiej pomyślności i ogromu satysfakcji z dzielenia się cząsteczką siebie z potrzebującymi. Dziękuję, że jesteście z nami dla innych.

Sławomir L. Kaczyński, Przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża