Jestem bezpieczny z PCK!

Powódź, burza, epidemia – to sytuacje nieprzewidywalne, ale można się do nich odpowiednio przygotować. Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna kampanię edukacyjną, której celem jest pokazanie, w jaki sposób zapewnić sobie i swojej rodzinie bezpieczeństwo w kryzysowych sytuacjach.

Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i komfortowo. Na co dzień nie zastanawiamy się, jak powinniśmy zachować się podczas powodzi czy wichury i w jaki sposób przygotować się na walkę z żywiołem. Jednak przez ostatnie miesiące musieliśmy z dnia na dzień zmienić swoje dotychczasowe życie
i przystosować się do nowych zasad związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa.

„To dobry moment, aby zastanowić się na tym, w jaki sposób jesteśmy przygotowani na różne kryzysowe sytuacje, które zdarzają się w Polsce – powodzie, burze, czy wichury. Polski Czerwony Krzyż jest organizacją powołaną do reagowania w sytuacjach kryzysowych i niesienia pomocy osobom poszkodowanym w klęskach i katastrofach. U większości społeczeństwa niestety dominuje myślenie, że nic złego nam się nie wydarzy. Chcemy to zmienić i uświadamiać, że lepiej być przygotowanym na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń, co zresztą wszystkim nam pokazały ostatnie miesiące. Dzięki wsparciu firmy ubezpieczeniowej Aviva, doposażamy w sprzęt Grupy Ratownictwa PCK, a teraz prowadzimy kampanię edukacyjną, aby niejako włączyć u wszystkich „myślenie na wypadek”. Pamiętajmy o 3 krokach, które pomogą nam stworzyć własny plan na wypadek katastrofy  – mówi Małgorzata Szukała, kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podczas kampanii Bądź Bezpieczny z PCK pokazane zostało 6 zagrożeń, które najczęściej występują w Polsce – epidemia, powodzie i podtopienia, burze, wichury, upały i zagrożenia zimowe. Zdjęcia, które znalazły się na grafikach z zagrożeniami, mają swoją lekką formą i pięknem przyciągnąć uwagę do tematu i odesłać zainteresowanych do dedykowanej strony www.badzbezpieczny.pck.pl, na której znajdują się porady oraz zalecenia ułatwiające przygotowanie się na poszczególne zagrożenia, a także informacje o tym, jak zachować się w trakcie, czy po katastrofie. Aby być bezpiecznym i przygotowanym na kryzysowe sytuacje, wypadki i katastrofy, wystarczą 3 proste kroki

Krok 1 Przygotuj swój zestaw na kryzysowe sytuacje.

W każdym domu powinien być podręczny zestaw ratunkowy w formie plecaka czy torby, w której znajdują się niezbędne rzeczy, ułatwiające nam reagowanie w sytuacjach kryzysowych, kiedy nie ma czasu na myślenie o tym, gdzie znajdują się poszczególne przedmioty, które pomogą przetrwać czas oczekiwania na służby ratunkowe. Zestaw powinien zawierać m.in.: żywność o długim terminie przydatności do spożycia i wodę, apteczkę i artykuły medyczne oraz kopię ważnych dokumentów. W zestawie ratunkowym warto także umieścić latarkę, dodatkowe baterie i gotówkę.

Krok 2 Opracuj swój plan na wypadek

Każda z sytuacji kryzysowych jest inna, ale ważne jest, aby ustalić plan działania dla danej rodziny. Musimy wiedzieć, jak postępować w razie katastrofy. Wspólnie ustalamy, gdzie możemy się spotkać, gdy z jakiegoś powodu zostaniemy rozdzieleni oraz jak i z kim się skontaktować, aby poinformować o tym, że jesteśmy bezpieczni.

Polski Czerwony Krzyż stworzył specjalną platformę, która może ułatwić kontakt z bliskimi w sytuacjach kryzysowych. Platforma będzie uruchamiana na stronie badzbezpieczny.pck.pl podczas klęsk i katastrof, aby pomóc tym, którzy stracili kontakt z bliskimi.

Krok 3 Bądź poinformowany!

Przygotowując się na wypadek katastrofy warto sprawdzić, jakie rodzaje katastrof i sytuacji kryzysowych mogą wystąpić w naszym otoczeniu.

„Śledźmy na bieżąco sytuacje w lokalnych mediach. Słuchajmy ostrzeżeń, np. alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Nauczmy się pierwszej pomocy, aby w sytuacjach kryzysowych pomóc swoim bliskim i sąsiadom. Pamiętajmy też o tym, aby w sytuacji kryzysowej pomóc naszym sąsiadom, szczególnie osobom starszym i samotnym” – mówi Rafał Sakowski, koordynator ds. ratownictwa w  Polskim Czerwonym Krzyżu.

Równie ważne, jak dobry plan i przygotowanie na wypadek katastrofy, jest ubezpieczenie. Mając ubezpieczenie domu czy mieszkania, nie musimy martwić się skutkami niespodziewanych zdarzeń. Specjalistą w tym zakresie jest Aviva – partner programu i kampanii Bądź Bezpieczny z PCK. „Coraz więcej Polaków ubezpiecza siebie i swój majątek od niespodziewanych zdarzeń, ale takie podejście wciąż nie jest powszechne, a ubezpieczenia często nie są wystarczające. Jako partner programu Bądź Bezpieczny z PCK, chcemy pokazywać, jak przy pomocy ubezpieczeń zadbać o bezpieczeństwo swoje, osób bliskich i własnego mienia.” – mówi Jolanta Karny, wiceprezes Avivy, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu.

Krok 3 Bądź poinformowany!

Program Bądź Bezpieczny z PCK realizowany jest przez Polski Czerwony Krzyż od 2018 roku. W ramach pierwszej edycji programu doposażonych zostało 10 Grup Ratownictwa PCK w specjalistyczny sprzęt, który ułatwi ratownikom prace związane z ewakuowaniem poszkodowanych, zabezpieczeniem mienia osób poszkodowanych oraz udzielaniem pomocy przedmedycznej. Dodatkowo do magazynów interwencyjnych PCK zakupiono 250 szt. koców polarowych, które przekazano do Grup Ratownictwa PCK, znajdujących się na terenach zalewowych w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim, dolnośląskim, śląskim i opolskim, a także do magazynu głównego PCK. Pod koniec pierwszej edycji programu (październik 2019 r.) odbyły się manewry ratownicze w Malczycach (woj. dolnośląskie), podczas których ratownicy przetestowali zakupiony w ramach programu sprzęt.

Głównym celem drugiej edycji programu jest kampania edukacyjno – informacyjna, poprzez którą Polski Czerwony Krzyż wraz z Avivą chcą pokazać, jak należy przygotować się na sytuacje kryzysowe będące skutkiem klęsk i katastrof. W ramach drugiej edycji programu odbędą się spotkania Grup Ratownictwa PCK i agentów ubezpieczeniowych Avivy z mieszkańcami terenów najczęściej dotkniętych przez skutki podtopień i powodzi, czyli z województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, pomorskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. Podczas spotkań ratownicy poinstruują mieszkańców, jak należy przygotować się na wypadek sytuacji kryzysowych i jak zadbać o własne bezpieczeństwo.

Więcej o programie: www.badzbezpieczny.pck.pl

oraz na profilu FB: https://www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz