Amazon głównym partnerem Polskiego Czerwonego Krzyża w walce z koronawirusem

Polski Czerwony Krzyż od początku epidemii wspiera osoby w kwarantannie i dostarcza żywność najbardziej potrzebującym. 5 000 sióstr PCK nieustannie odwiedza swoich podopiecznych, pomagając im w zakupach i codziennych czynnościach, a 19 Grup Ratownictwa współpracuje z władzami lokalnymi na swoim terenie, wspierając szpitale i przygotowując się do budowy tymczasowych miejsc pobytu dla zakażonych COVID-19. W działania PCK zaangażował się Amazon, który jako główny partner organizacji w czasie pandemii, przekaże ponad 1,5 miliona złotych na bezpośrednią pomoc osobom dotkniętym jej skutkami w Polsce.

Polski Czerwony Krzyż to organizacja powołana do działania w sytuacjach kryzysowych, klęskach i katastrofach – mówi Małgorzata Szukała, kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów w PCK – Zawsze, kiedy poszkodowani potrzebują wsparcia, zawieszamy nasze codzienne projekty i tworzymy zespół kryzysowy, w którym reagujemy na specyficzne dla danego zagrożenia potrzeby. Tak było podczas powodzi, katastrofalnych w skutkach burz czy innych nieprzewidzianych zdarzeń. Epidemia to kryzys, z którym nie mieliśmy dotychczas do czynienia, ale od pierwszych chwil zdecydowaliśmy o tym, że nasi stali beneficjenci, którzy otrzymywali pomoc każdego dnia, nie mogą bez niej pozostać i musimy zorganizować środki ochronne dla pracowników i wolontariuszy PCK, którzy ją dostarczają. Amazon, który jest naszym głównym darczyńcą w walce z koronawirusem, dołączył do grona stałych partnerów PCK, dzięki którym możemy nieść pomoc.

W związku z ogłoszonym stanem pandemii koronawirusa i rosnącym zapotrzebowaniem na środki medyczne oraz niezbędne produkty, Amazon przekazał 4,5 miliona złotych na pomoc organizacjom wspierającym walkę z COVID-19 w Polsce. Środki otrzymają Polski Czerwony Krzyż, Fundacja TVN Nie jesteś sam, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wybrane organizacje działające w skali lokalnej. Ponad 1,5 miliona złotych z całej puli przekazanych środków wesprze działalność Polskiego Czerwonego Krzyża.

Jesteśmy w pełni świadomi negatywnego wpływu epidemii COVID-19 na społeczeństwo. Wierzymy, że jak najszybsze udzielenie wsparcia dla osób chorych oraz personelu medycznego umożliwi skuteczniejszą walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa – mówi Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon. Dlatego wspieramy działania PCK na rzecz lokalnych społeczności, w szczególności tam, gdzie jesteśmy obecni jako pracodawca i inwestor. Przekazane przez nas środki finansowe umożliwią m.in. zakup niezbędnego sprzętu ochrony osobistej i budowę miejsc tymczasowego pobytu chorych.

Dzięki środkom przekazanym przez Amazon, PCK zakupi sprzęt ochronny (maseczki, rękawice, fartuchy, przyłbice i płyn do dezynfekcji), który przekaże do szpitali i na potrzeby pracowników i wolontariuszy zaangażowanych w pomoc osobom przebywającym na kwarantannie, szczególnie starszym i chorym. Wsparcie trafi przede wszystkim do województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego,

dolnośląskiego i łódzkiego, gdzie  Amazon prowadzi działalność i jest szczególnie zaangażowany w życie lokalnych społeczności.

Drugim celem współpracy jest uzupełnienie zapasów i zakup sprzętu do budowy miejsc tymczasowego pobytu. Polski Czerwony Krzyż przygotuje 3 takie punkty: we Wrocławiu, Warszawie i Koszalinie. Każdy z punktów będzie obsługiwany przez wyspecjalizowane Grupy Ratownictwa PCK: Grupę Ratownictwa Medycznego PCK z Wrocławia, Grupę Ratownictwa PCK z Warszawy oraz z Koszalina. Sprzęt, który zostanie ulokowany w magazynach, w łatwy sposób będzie można dostarczyć na wezwanie w dowolne miejsce w kraju.

System Ratownictwa PCK jest odpowiedzią Polskiego Czerwonego Krzyża na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof. Jego celem jest współpraca z państwowymi systemami ratowniczymi w sytuacjach, w których potrzebują one wsparcia, aby zapewnić odpowiedni poziom odpowiedzi na zagrożenie życia i zdrowia ludzi – mówi Rafał Sakowski, koordynator ratownictwa w PCK. Dziś, dotychczas wypracowana współpraca PCK z tego typu instytucjami, procentuje. Grupy Ratownictwa PCK są w stałym kontakcie z podmiotami odpowiedzialnymi za reagowanie na zagrożenie epidemiologiczne i wraz z rozwojem sytuacji będą w jeszcze większym stopniu angażowane do działań. Jednym z możliwych scenariuszy jest wsparcie w tworzeniu i funkcjonowaniu miejsc tymczasowego pobytu. W przypadku lawinowego wzrostu zachorowań będą to albo miejsca kwarantanny albo miejsca dla osób z koronawirusem w lepszej kondycji zdrowotnej. Choć dziś opiera się tworzenie takich miejsc o hotele, hostele, itp. to z doświadczeń naszych kolegów z Włoskiego czy Hiszpańskiego Czerwonego Krzyża doskonale wiemy, że wraz z rozwojem epidemii realnym jest tworzenie takich miejsc od zera – potrzebne są łóżka polowe, śpiwory, koce, pościel jednorazowa oraz zaplecze socjalne. Tony sprzętu, który trzeba utrzymać w gotowości, przewieźć i przygotować dla pierwszych potrzebujących. To ogromna operacja, wymagająca ponadprzeciętnego zaangażowania nie tylko państwa, ale również organizacji pozarządowych.

Od początku epidemii Polski Czerwony Krzyż wspiera ponad 100 tysięcy osób, które otrzymują pomoc żywnościową. Oddziały Okręgowe i Rejonowe PCK dostarczają także zakupy i paczki z żywnością i środkami chemicznymi osobom w kwarantannie i instytucjom lokalnym. Dzięki wsparciu partnerów już dzisiaj organizacja przygotowuje się na wypadek tworzenia miejsc tymczasowego pobytu.

Więcej na temat bieżących działań PCK w walce z koronawirusem można przeczytać na stronie www.pck.pl oraz na profilu FB PCK: https://www.facebook.com/PolskiCzerwonyKrzyz/

Amazon aktywnie angażuje się w walkę z koronawirusem, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. W Polsce firma przekazała 4,5 miliona złotych dla organizacji pozarządowych, zaangażowanych w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii. Amazon uruchomił także Inicjatywę Rozwoju Diagnostyki Amazon Web Services, która ma na celu wsparcie badań i rozwoju diagnostyki, polegającej na szybkim oraz dokładnym wykrywaniu COVID-19. W ramach projektu, Amazon przeznaczył 20 milionów dolarów na innowacje i rozwój w obszarach związanych z COVID-19. Amazon jest także zaangażowany we wsparcie edukacji w czasie epidemii, udostępniając bezpłatne warsztaty STEM Kindloteka online, skierowane do dzieci, rodziców i nauczycieli.

Więcej informacji na temat działań podjętych przez Amazon, aby wesprzeć osoby dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem można znaleźć tutaj oraz na profilu twitter.com/AmazonNewsPL

***

Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych w historii ludzkości. W Polsce powstała w 1919 roku. Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych.

Kontakt dla mediów: Małgorzata Szukała, tel. 693 890 235, e-mail: malgorzata.szukala@pck.pl

***

Amazon w Polsce

Amazon działa w Polsce od 2014 r. W tym czasie firma wygenerowała w kraju ponad 14 miliardów złotych inwestycji w centra logistyczne, badania i rozwój oraz koszty osobowe. Amazon stworzył ponad 16 000 stałych miejsc pracy w swoich 7 nowoczesnych Centrach Logistyki E-Commerce w Sadach koło Poznania, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina, Bielanach Wrocławskich (gdzie znajdują się dwa obiekty firmy), Pawlikowicach koło Łodzi i Okmianach koło Bolesławca, w Centrum Rozwoju Technologii Amazon w Gdańsku i oddziale Amazon Web Services w Warszawie. 

Informacje o Amazon

Amazon wyznaje cztery zasady przewodnie: koncentrację na kliencie, a nie na konkurencji, pasję do innowacyjnych rozwiązań, zaangażowanie na rzecz doskonałości operacyjnej oraz myślenie długofalowe. Amazon, jako pierwszy na świecie zaoferował m. in. następujące produkty i usługi: opinie klientów, zakupy za pomocą jednego kliknięcia, spersonalizowane rekomendacje, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, tablety Fire, TV Fire, Amazon Echo i Alexa. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź biuroprasoweamazon.pl i śledź nas na Twitter @AmazonNewsPL.

Kontakt dla mediów: prasa@amazon.com