100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża

100 lat Polskiego Czerwonego Krzyża

wystawa czynna od 26.10.2019 roku  do 31.12.2019 roku w Pałacu
Królewskim we Wrocławiu ul. Kazimierza Wielkiego 35

wystawa zorganizowana przez Muzeum Miejskie Wrocław i Dolnośląski
Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zdjęcia z otwarcia wystawy w dniu 26.10.2019 roku.