Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:
Prezes DOO PCK – Jerzy Kornaus
Wiceprezes  DOO PCK – Wiesław Kudryński
Sekretarz Zarządu DOO PCK  – Anna Drozdenko
Członkowie Zarządu DOO PCK – Witold Matuszak, Zbigniew Herbut

Okręgowa Komisja Rewizyjna Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Mecenas Robert W. Kaczorowski
Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Tomasz Rożniatowski
Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej – Andrzej Berczyński