Przeskocz do treści

Zarząd DOO PCK

Zarząd Komisaryczny w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK:
Jerzy Kornaus - Przewodniczący Zarządu Komisarycznego
Marek Brodzki - Członek Zarządu Komisarycznego
Roman Dąbrowski - Członek Zarządu Komisarycznego

W dniu 31.10.2017 r. Zarząd Główny PCK uchwałą nr 281/2017 powołał Zarząd Komisaryczny w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK w następującym składzie: Jerzy Kornaus - Przewodniczący Zarządu Komisarycznego Marek Brodzki - Członek Zarządu Komisarycznego.

W dniu 13.11.2017 r. uchwałą nr 287/2017 Zarząd Główny PCK powołał w skład Zarządu Komisarycznego w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym Pana Romana Dąbrowskiego,
(Nadmienia się, że zgodnie z paragrafem nr 3 tejże uchwały straciły swoją moc uchwały ZG PCK z dnia 02.06.2017 r. i 10.10.2017 r. o powołaniu i działaniach pełnomocnika ZG dla DOO PCK Pana Adama Fornala).
Powyższe uchwały weszły w życie z dniem ich podjęcia.