Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK

Zarząd Delegatury ZG PCK w  Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK:
Jerzy Kornaus – Przewodniczący Zarządu Delegatury
Marek Brodzki – Członek Zarządu Delegatury
Roman Dąbrowski – Członek Zarządu Delegatury