Dolnośląski Oddział Okręgowy PCK

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża:
Prezes DOO PCK – Jerzy Kornaus
Wiceprezes  DOO PCK – Wiesław Kudryński
Sekretarz Zarządu DOO PCK  – Anna Drozdenko
Członkowie Zarządu DOO PCK – Witold Matuszak, Zbigniew Herbut