Zarząd DOO PCK

Zarząd Komisaryczny w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK:
Jerzy Kornaus – Przewodniczący Zarządu Komisarycznego
Marek Brodzki – Członek Zarządu Komisarycznego
Roman Dąbrowski – Członek Zarządu Komisarycznego