Przeskocz do treści

Struktura PCK

Struktura organizacyjna Polskiego Czerwonego Krzyża składa się z czterech poziomów:
krajowego, okręgowego, rejonowego oraz jednostek podstawowych.
Na poziomie krajowym funkcjonuje Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża,  w województwach 16 Oddziałów Okręgowych, a na szczeblu powiatowym ponad 250 Oddziałów Rejonowych.
Poziom czwarty, najniższy w hierarchii, a tym samym jej fundament, to jednostki podstawowe: Szkolne Koła PCK, Grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych (SIM), Kluby Honorowych Dawców Krwi, Grupy Ratownictwa i Grupy Pomocy Humanitarnej.

Władzę naczelną nad pracami Stowarzyszenia sprawują:

 • Krajowy Zjazd - organ regulujący wewnętrzne zasady funkcjonowania Stowarzyszenia oraz wyznaczający ramową strategię jego działań. W skład Krajowego Zjazdu wchodzą delegaci terenowi - przedstawiciele okręgów;
 • Zarząd Główny - organ wykonawczy, który kieruje pracami Stowarzyszenia. Jego członków wybiera na czteroletnią kadencję Krajowy Zjazd.
Skład Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża:
 • Stanisław Kracik - Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Jarosław Piotr Cieszkiewicz - Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Jerzy Kazimierz Kornaus - Wiceprezes Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Jerzy Bisek - Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Marek Brodzki - Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Zbigniew Misiejuk - Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Antoni Wojciech Olak - Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Jerzy Kotowicz - Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Jolanta Maria Chełmińska - Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Paulina Magdalena Szymańska - Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
 • Anna Bożena Zacharek - Członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża

Na szczeblu krajowym działają także: Główna Komisja Rewizyjna, Sąd Organizacyjny oraz Kapituła Odznaki Honorowej PCK.