Pierwsza Pomoc

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy na adres: wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu rozpoczyna kolejną edycje szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm oraz osób indywidualnych. Szkolenia te prowadzimy na podstawie programu posiadającego certyfikat Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy, zatwierdzonego przez Federację Czerwonego Krzyża w Paryżu. Kursy będą prowadzone metoda seminaryjną- wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów- pozoracje ran i urazów. Posiadamy zaplecze edukacyjne, pozwalające na przeprowadzenie szkoleń  na najwyższym poziomie. Tematykę kursu rozszerzamy o dodatkowe punkty wynikające ze specyfiki zakładu pracy, jak i sugestie indywidualnych uczestników kursu.

Rodzaje kursów z pierwszej pomocy przedmedycznej:

Kurs 16- godzinny (dwudniowy) certyfikowany.  Osoby po pozytywnym zaliczeniu kursu otrzymują certyfikat honorowany na całym świecie.
Kurs ten jest certyfikowany przez Centrum Referencyjne ds. Nauczania Pierwszej Pomocy.

Cena 150 zł/os.

Kurs 8-godzinny (jednodniowy) bazowy. Po odbytym szkoleniu, osoba otrzymuje stosowne zaświadczenie.

Cena 90 zł/os.

Kurs 5-godzinny, elementarny, najkrótszy kurs oferowany przez Polski Czerwony Krzyż.

Cena 70 zł/os.

Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.TERMIN WYKONANIA SZKOLEŃ:

Szkolenia organizujemy w godzinach rannych oraz popołudniowych, po wcześniejszych ustaleniach.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ:

Szkolenia osób indywidualnych odbywają się na terenie biura Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu ul. Bujwida 34. Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm i instytucji prowadzimy na terenie zakładu po wcześniejszym ustaleniu czasu i miejsca.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata na konto:
Numer Konta: 35 1160 2202 0000 0002 4987 1301 Bank Millennium
tytuł wpłaty: „opłata za kurs pierwszej pomocy”.

ZAŚWIADCZENIE Z KURSU.

Dla każdego z uczestników kursu zostaną wydane odpowiednia zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające jego ukończenie. Nastąpi to w ciągu 14 dni.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE:

  • materiały drukowane
  • fantomy dorosłych
  • filmy szkoleniowe
  • defibrylator AED
  • środki opatrunkowe

W razie ewentualnych pytań prosimy o kontakt mailowy: wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl