Pierwsza Pomoc

Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Wrocławiu prowadzi szkolenia na podstawie programu posiadającego certyfikat Europejskiego Centrum Referencyjnego Pierwszej Pomocy, zatwierdzonego przez Federację Czerwonego Krzyża w Paryżu. Kursy będą prowadzone metoda seminaryjną- wykład oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów- pozoracje ran i urazów. Posiadamy zaplecze edukacyjne, pozwalające na przeprowadzenie szkoleń  na najwyższym poziomie. Tematykę kursu rozszerzamy o dodatkowe punkty wynikające ze specyfiki zakładu pracy, jak i sugestie indywidualnych uczestników kursu.

RODZAJE KURSÓW PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ:

Dla osób indywidualnych:

L.P Nazwa kursu Krótki opis programu kursu Cena kursu Cena zniżkowa (uczniowie i studenci poniżej 26 lat)
1 Kurs elementarny (kurs 5-godzinny) – Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku. – Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych. – Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. – Podtrzymywanie Życia. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń. – Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów. 100zł* 75zł*
2 Kurs bazowy (kurs 8-godzinny) – Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku. – Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych. – Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. – Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia. – Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek. – Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń. – Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, urazów głowy i kręgosłupa. – Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów. 150zł* 100zł*
3 Kurs podstawowy (kurs 16-godzinny) – Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku. – Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych. – Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. – Podstawowe Podtrzymywanie Życia. – Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek. – Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń. – Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, oraz urazów głowy i kręgosłupa. – Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów. 200zł* 150zł*
4 Kurs BLS\AED (kurs 6-godzinny) Szkolenie ratowników przed-medycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych 120zł* 80zł*

*podane ceny zawierają podatek VAT

Dla grup zorganizowanych:

L.P Nazwa kursu Krótki opis programu kursu Cena kursu
1 Kurs elementarny (kurs 5-godzinny) – Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku. – Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych. – Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. – Podtrzymywanie Życia. Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń. – Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów. 800zł / grupa szkoleniowa do 10 osób +70zł za każdą następną osobę
2 Kurs bazowy     (kurs 8-godzinny) – Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku. – Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych. – Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. – Podstawowe Podtrzymywanie Życia – ćwiczenia. – Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek. – Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń. – Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, urazów głowy i kręgosłupa. – Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów. 1200zł / grupa szkoleniowa do 10 osób +100zł za każdą następną osobę
3 Kurs podstawowy              (kurs 16-godzinny) – Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku. – Ocena stanu poszkodowanego, kontrola czynności życiowych. – Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym. – Podstawowe Podtrzymywanie Życia. – Postępowanie w przypadku zachorowań i stanów nagłych, bólu w klatce piersiowej, drgawek. – Postępowanie w przypadku krwotoków, poważnych ran i oparzeń. – Postępowanie w przypadku urazów kostno-stawowych, oraz urazów głowy i kręgosłupa. – Odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące innych urazów. 1500zł / grupa szkoleniowa do 10 osób +120zł za każdą następną osobę
4 Kurs BLS\AED (kurs 6-godzinny) Szkolenie ratowników przed-medycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych 900zł / grupa szkoleniowa do 10 osób +80zł za każdą następną osobę

* Godzina szkoleniowa wynosi 45 minut.

TERMIN WYKONANIA SZKOLEŃ:

Szkolenia organizujemy w godzinach rannych oraz popołudniowych, po wcześniejszych ustaleniach.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ:

Szkolenia osób indywidualnych odbywają się na terenie biura Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu przy  ul. Bujwida 34.

Kursy pierwszej pomocy przedmedycznej dla firm i instytucji prowadzimy na terenie zakładu po wcześniejszym ustaleniu czasu i miejsca.

WARUNKI PŁATNOŚCI:

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wpłata na konto:
Numer Konta: 35 1160 2202 0000 0002 4987 1301 Bank Millennium
tytuł wpłaty: „opłata za kurs pierwszej pomocy”.

ZAŚWIADCZENIE Z KURSU.

Dla każdego z uczestników kursu zostaną wydane odpowiednia zaświadczenia lub certyfikaty potwierdzające jego ukończenie. Nastąpi to w ciągu 14 dni.

ZAPLECZE DYDAKTYCZNE:

  • materiały drukowane
  • fantomy dorosłych
  • filmy szkoleniowe
  • defibrylator AED
  • środki opatrunkowe

KONTAKT:

W przypadku chęci ustalenia terminu kursu pierwszej pomocy oraz wątpliwości prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

mail : wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl

tel.: 517-178-784