Przeskocz do treści

Krwiodawstwo

Nowe legitymacje  "Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi"

 Wzór legitymacji ZHDK III stopnia

 Wzór legitymacji ZHDK II stopnia

 Wzór legitymacji ZHDK I stopnia

Podstawa prawna:

1)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. ws. Wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1742 z dnia 14 września 2017 r.

2)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi. Dz. U. 2017 r.  poz. 2262 z 06 grudnia 2017 r.

3)      Legitymacje wydane przed ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1742 posiadają nadal swoją ważność.

Uprawnienia Zasłużonego Krwiodawcy – akty prawne.

1)      Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2016 r. poz. 823 z późn. zm.

2)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach ze środków publicznych. Dz. U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.

3)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2012 r. ws. recept lekarskich Dz. U. nr 248 poz. 1495 i nr 284 poz. 1672.

4)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

5)      Uchwała nr X/207/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia ws. zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu – dot. bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w miastach Dolnego Śląska – rodzaj dokumentu uprawniającego - legitymacja I stopnia Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi.