Krwiodawstwo

Odbiór legitymacji ZHDK wtorek, środa, czwartek od 9:00 do 14:00 w pok. nr 2

UWAGA
W dniu 12.09.2019r. (czwartek), „Krwiodawstwo nieczynne z przyczyn technicznych”. Za
utrudnienia najmocniej przepraszamy.

POBIERZ NOWY WNIOSEK

Nowe legitymacje  „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

 Wzór legitymacji ZHDK III stopnia

 Wzór legitymacji ZHDK II stopnia

 Wzór legitymacji ZHDK I stopnia

Podstawa prawna:

1)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. ws. Wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1742 z dnia 14 września 2017 r.

2)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi. Dz. U. 2017 r.  poz. 2262 z 06 grudnia 2017 r.

3)      Legitymacje wydane przed ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1742 posiadają nadal swoją ważność.

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad  i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Uprawnienia Zasłużonego Krwiodawcy – akty prawne.

1)      Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2016 r. poz. 823 z późn. zm.

2)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach ze środków publicznych. Dz. U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.

3)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2012 r. ws. recept lekarskich Dz. U. nr 248 poz. 1495 i nr 284 poz. 1672.

4)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

5)      Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2080 z dnia 22 marca 2013 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Z DNIA 22 MARCA 2013