Krwiodawstwo

Odbiór legitymacji ZHDK wtorek, środa, czwartek od 9:00 do 14:00 w pok. nr 2

UWAGA
W dniu 12.07.2019r. (piątek) biuro ds. Krwiodawstwa będzie nieczynne. Za
utrudnienia najmocniej przepraszamy.

POBIERZ NOWY WNIOSEK

Nowe legitymacje  „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”

 Wzór legitymacji ZHDK III stopnia

 Wzór legitymacji ZHDK II stopnia

 Wzór legitymacji ZHDK I stopnia

Podstawa prawna:

1)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. ws. Wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1742 z dnia 14 września 2017 r.

2)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów odznak i legitymacji wydawanych w związku z honorowym dawstwem krwi. Dz. U. 2017 r.  poz. 2262 z 06 grudnia 2017 r.

3)      Legitymacje wydane przed ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 września 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1742 posiadają nadal swoją ważność.

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 września 1999r. w sprawie określenia wzoru oraz szczegółowych zasad  i trybu nadawania odznaki honorowej „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”

Uprawnienia Zasłużonego Krwiodawcy – akty prawne.

1)      Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2016 r. poz. 823 z późn. zm.

2)      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2014 r. o świadczeniach ze środków publicznych. Dz. U. 2004 r. Nr 210 poz. 2135 z późn. zm.

3)      Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2012 r. ws. recept lekarskich Dz. U. nr 248 poz. 1495 i nr 284 poz. 1672.

4)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

5)      Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego poz.2080 z dnia 22 marca 2013 r. Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego.

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA Z DNIA 22 MARCA 2013