Przeskocz do treści

Biuro

Dyrektor biura DOO PCK - Wojciech Dymerski

Siedziba Biura:
ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
tel./fax (71) 328 02 54 (Sekretariat),
tel. (71) 328 26 71 (Księgowość)
wroclaw@pck.org.pl
www.pck.wroclaw.pl

Sprawy dot. krwiodawców załatwiane są
w każdy poniedziałek  w godz. 09.00 - 12.00 i w środę  w godz. 09.00 – 12.00
w pok. nr  2

Dyrektor Biura: wroclaw.dyrektor@pck.org.pl
Sekretariat i FEAD: wroclaw.sekretariat@pck.org.pl
Sieć Partnerów, Marketing, Sponsoring: wroclaw.marketing@pck.org.pl
Krwiodawstwo i krwiodawcy: wroclaw.krwiodawstwo@pck.org.pl
Pierwsza pomoc i kursy PP: wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl
Księgowość: wroclaw.gksiegowy@pck.org.pl
Kadry: wroclaw.kadry@pck.org.pl

NIP 896-10-00-287
REGON 007023731-00455
KRS 0000225587
Numer konta bankowego:
Bank Millennium: 94 1160 2202 0000 0000 7820 7690