Powołanie Delegatury DOO PCK

W dniu 15 kwietnia 2021 roku w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK decyzją Zarządu DOO PCK została powołana Delegatura DOO PCK dla miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego na mocy Uchwały nr 3/04/2021 Zarządu DOO PCK z dnia 15.04.2021 r.
Na mocy ww. Uchwały, od dnia 15.04.2021 r., wszystkie Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK oraz inne jednostki podstawowe PCK z terenu miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego , podlegają pod Delegaturę DOO PCK dla miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego i nie podlegają już bezpośrednio pod Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK.
Siedziba Delegatury DOO PCK dla miasta Wrocławia i powiatu wrocławskiego znajduje się w budynku Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK przy ul. Odona Bujwida 34 we Wrocławiu.