Zespół do spraw krwiodawstwa

Zespół d/s Krwiodawstwa przy Zarządzie Delegatury ZG PCK w Dolnośląskim Oddziale Okręgowym PCK:

Krzysztof Klarecki – Przewodniczący Zespołu
Lesław Kosik – Członek Zespołu
Piotr Marszałek – Członek Zespołu
Bogdan Sierzchuła – Członek Zespołu
Tadeusz Szełęga – Członek Zespołu