Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
 
Dolnośląski
Oddział
Okręgowy
Polskiego
Czerwonego
Krzyża
Ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław, Tel. 71 328 02 54, GSM: 665 312 121, NIP: 896-100-02-87. Czynne: poniedziałek-piątek godz. 800 - 1600
Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
Przywileje Honorowych Dawców Krwi

Przywileje dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi – Województwo Dolnośląskie
 1. Dzień wolny od pracy (podstawa prawna: Art. 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60 poz. 281 z późn. zm.);
 2. Posiłek regeneracyjny (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi);
 3. Zwrot kosztów dojazdu do punktu krwiodawstwa (zgodnie z zarządzeniem dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa);
 4. Bezpłatna karta identyfikacyjna grupy krwi (po trzech donacjach krwi);
 5. Bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych i uzupełniających do wysokości limitu dla osób posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”(dokument uprawniający:„ Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Zarząd Okręgowy PCK po oddaniu 5 litrów krwi dla kobiet lub 6 litrów krwi dla mężczyzn);
 6. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (dokument uprawniający:„ Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Zarząd Okręgowy PCK po oddaniu 5 litrów krwi dla kobiet lub 6 litrów krwi dla mężczyzn);
 7. Leczenie uzdrowiskowe poza kolejnością co 18 miesięcy dla osób posiadających tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” (dokument uprawniający:„ Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” wydana przez Zarząd Okręgowy PCK po oddaniu 5 litrów krwi dla kobiet lub 6 litrów krwi dla mężczyzn podstawa prawna tekst jednolity Dz. U. 2008, Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);
 8. Ulgi w przejazdach pojazdami komunikacji miejskiej w następujących miejscowościach dolnośłąskich:
  Miasto Ilość oddanej krwi Zniżka Rodzaj dokumentu okazywany przy kontroli Podstawa prawna Procedura załatwienia sprawy
  Kobiety Mężczyźni
  Bolesławiec 15 18 Bezpłatna komunikacja miejska Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, dokument tożsamości Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011 r. wydaje Zarząd Okręgowy PCK na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi
  Czernica 15 18 Zniżka 80% na przejazdy komunikacją międzygminną Imienny bilet komunikacji międzygminnej - linie 845 i 855 dla osób honorowo oddających krew wraz dokumentem tożsamości --- ---
  Głogów 15 15 Bezpłatna komunikacja miejska dla dawców zamieszkałych w Głogowie Imienne zaświadczenie zawierające informację o miejscu zamieszkania w Głogowie oraz adnotację o oddaniu przez osobę legitymującą się zaświadczeniem honorowo ponad 15 l krwi, dokument tożsamości Uchwała Nr X/74/15 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 23 czerwca 2015 r. Wydaje RCKiK we Wrocławiu lub Oddział Terenowy w Głogowie
  Jelcz-Laskowice 5 6 Bezpłatna komunikacja miejska dla dawców krwi III° Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi Uchwała Nr XXIV.164.2012 Rady Miejskiej W Jelczu-Laskowicach z dnia 25 maja 2012 r. Wydaje Zarząd Okręgowy PCK
  Jelenia Góra 25 25 Bezpłatna komunikacja miejska dla dawców krwi III° Legitymacja ZHDK, dokument tożsamości bądź ważna legitymacja poświadczająca posiadanie uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wystawiona w formie biletu elektronicznego przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze Uchwała Nr 171.XXV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 marca 2016 r. Polski Czerwony Krzyż
  Legnica 20 25 Bezpłatna komunikacja miejska Imienne zaświadczenie, dokument tożsamości Uchwała Nr XXII/216/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 czerwca 2012 r. wydaje RCKiK w Legnicy na podstawie ilości oddanej krwi
  Lubin --- --- Darmowe przejazdy dla wszystkich mieszkańców --- --- ---
  Oleśnica 5 6 Bezpłatna komunikacja miejska Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III°, dowód osobisty Zarządzenie Nr 244/VI/2011 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 12.12.2011r. wydaje Zarząd Okręgowy PCK na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi
  Oława 5 6 Bezpłatna komunikacja miejska Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III°, dowód osobisty Uchwała Nr XXXIX/265/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 września 2013 r. wydaje Zarząd Okręgowy PCK na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi
  Polkowice --- --- Darmowe przejazdy dla wszystkich mieszkańców --- --- ---
  Świdnica 15 18 Zniżka 50 % na komunikację miejską Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I°, dowód osobisty Uchwała Nr IX/99/11. Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 17 czerwca 2011 r. wydaje Zarząd Okręgowy PCK na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi
  Świebodzice 15 18 Bezpłatna komunikacja miejska Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I°, dowód osobisty Uchwała Nr XVI/108/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 stycznia 2016 r. wydaje Zarząd Okręgowy PCK na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi
  Wałbrzych --- --- Bezpłatny przejazd dla Honorowych Dawców Krwi w czasie powrotu z punktu krwiodawstwa, po oddaniu krwi na trasie punkt krwiodawstwa – miejsce zamieszkania Wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi o oddaniu krwi w dniu przejazdu, dowód osobisty Uchwała Nr V/65/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha. ---
  Wrocław 15 18 Bezpłatna komunikacja miejska Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I°, dokument tożsamości Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr VIII/275/99 Rady Miejskiej Wrocławia wydaje PCK we Wrocławiu na podstawie zaświadczenia o ilości oddanej krwi

Rabaty dla krwiodawców