Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
 
Dolnośląski
Oddział
Okręgowy
Polskiego
Czerwonego
Krzyża
Ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław, Tel. 71 328 02 54, GSM: 665 312 121, NIP: 896-100-02-87. Czynne: poniedziałek-piątek godz. 800 - 1600
Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża - ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław
Pierwsza pomoc

Od blisko stu lat Polski Czerwony Krzyż zajmuje się pierwszą pomocą. Obecnie działalność na tym polu koncentruje się na trzech aspektach:

 1. Kursy i szkolenia – dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, firm i instytucji:
  • kursy elementarne – 5-godzinne;
  • kursy podstawowe – 16-godzinne;
  • kursy dostosowane do potrzeb określonej grupy.
 2. Mistrzostwa pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży:
  • mistrzostwa rejonowe – dla reprezentacji szkół z terenu Wrocławia
  • mistrzostwa okręgowe – dla reprezentacji z terenu województwa
 3. Pokazy i działalność promocyjna.

Szersze informacje o kursach: e-mail: wroclaw.pierwszapomoc@pck.org.pl